Tema

Hvem ringer du når det er KRISE?

Hvem ringer du når det er KRISE?

– Regionalt samarbeid øker kriseberedskapen i Hordaland 
I kjølvannet av to museumskriser i Bergen i 2013, opprettet Bevaringstjenesten ved Museumssenteret i Hordaland en kriseberedskapsgruppe for hele fylket.

Å skape magiske historier

Å skape magiske historier

Leserinnlegg:
En vellykket utstilling blir til i møte mellom fag, formidling- og kommunikasjonskompetanse.


– Ikke bare å lene seg tilbake

– Ikke bare å lene seg tilbake

I følge daglig leder Torgrim Nordeidet i designbyrået Sixsides er det ingen grunn til å frykte at man mister kontrollen på utstillinga ved å sette det ut på totalentreprise.

Å gjøre sjøl eller sette bort?

Å gjøre sjøl eller sette bort?

Mange museer gjør som Vegmuseet: De setter bort utstillingsproduksjon i totalentreprise, fordi de mangler kompetanse og/eller ressurser til å lage større, multimediale utstillinger selv.

Opplevelsesutstilling til 20 millioner

Opplevelsesutstilling til 20 millioner

Da Norsk vegmuseum skulle lage sin nye basisutstilling, hyret de det danske designbyrået Kvorning design. Nå har den interaktive utstillinga ”Tida og vegen” åpnet dørene – til en prislapp på nesten 20 millioner.


Kunsten nazistene ikke ville ha

Kunsten nazistene ikke ville ha

30. juni 1937 utstedte propagandaminister Joseph Goebbels en rettskjennelse som ga autoritet til å velge ut verker fra Tysklands største museer til en utstilling med såkalt degenerert kunst (Entartete Kunst). Over 16.000 verk ble konfiskert, solgt videre eller ødelagt. Nå er listen over beslaglagte kunstverk offentliggjort.

Stemmerettsjubileet 2013


Eidsvoll i flere hundre

  

IKKE GI DEG! Du kan få det som du vil, men da må du ikke slutte å dra i Stortinget. Foto: Astrid Galstad, Eidsvoll 1814IKKE GI DEG! Du kan få det som du vil, men da må du ikke slutte å dra i Stortinget.
Foto: Astrid Galstad, Eidsvoll 1814

 
Mens Eidsvoll 1814 forbereder seg til Grunnlovsjubileet neste år, feirer de like godt to jubileer i år: Hundreårsjubileet for norske kvinners stemmerett og 200-årsjubileet for Camilla Colletts fødsel.

 

En ut-av-monter-opplevelse

En ut-av-monter-opplevelse

Selv for trette menn finnes håp. På Jæren. Garborgsenteret klarer nemlig det de færreste museene makter: å treffe målgruppeblink gjennom morsom og engasjerende interaktivitet. Men det kunne gått riktig galt.

Så gjør vi så når vi ruller vår Munch

Så gjør vi så når vi ruller vår Munch

TEMA: For å vise hvilke materialvalg vi foretok og hvilken fremgangsmåte vi arbeidet oss fram til har vi her laget en punktvis beskrivelse. På bakgrunn av informasjonen av artikkelen på forrige side ble følgende materialer og metode anvendt i konserveringsprosjektet ”Malerier på rull”:

Malerier på rull

Malerier på rull

TEMA: Permanent opprulling av malerier er ikke under noen omstendigheter ideelt. Munch-museet har likevel vært nødt til å lagre Munchs ...