Tema

Slik får spesielle elever SANS for norske museer

Slik får spesielle elever SANS for norske museer

Hvordan kan norske museer legge til rette for at personer med utviklingshemming skal ha best mulig læringsutbytte av museumsbesøkene?

– Fattig og visjonsløst

– Fattig og visjonsløst

Telemuseets situasjon har fått gamle visjoner om et medie- og kommunikasjonsmuseum til å blusse opp igjen.

Truet telehistorie

Truet telehistorie


Telenor fraskriver seg ansvaret for finansieringen av Telemuseet fra og med neste år

Ny bok løfter Outsider Art

Ny bok løfter Outsider Art

Det har gjennom årene vært utgitt en del litteratur om Trastad, men da i mer kulturhistorisk sammenheng. Nå løftes for første gang Trastad Samlinger inn i en kontekst for Outsider Art, i boka «Outsideren Herleik Kristiansens kunst», skrevet av kunsthistoriker Gunnar Danbolt. 

Outsider art – rå kunst fra utsiden

Outsider art – rå kunst fra utsiden

OUTSIDEREN: Herleik Kristiansen var en av beboerne på «Nord-Norges åndssvakehjem» i Trastad. I dag er han en anerkjent kunstner

Ulovlig handel i Norge

Ulovlig handel i Norge


Kulturhistorisk Museum, UiO (KHM) får inn saker om arkeologiske gjenstander som kan være utsatt for ulovlig handel i gjennomsnitt omtrent en gang i måneden.

Terroristenes massive plyndring: Lenkesamling


Lenker til kilder og bakgrunnsmateriale for artiklene i hovedsaken i Museumsnytt nr. 5 om IS, plyndring og ulovlig handel med kulturgjenstander. 

Verdensarven graves opp

Verdensarven graves opp


Forskning basert på analyser av satellittbilder viser at fire av seks tentative verdensarvsteder i Syria i stor grad er ødelagt av plyndring.
  

– Museene bør revurdere formidlingsmetoder

– Museene bør revurdere formidlingsmetoder


Museene må ta et etisk ansvar når de formidler arkeologiske gjenstander fra krigssoner, mener forsker.

 
Terroristenes massive plyndring

Terroristenes massive plyndring


Ulovlig handel med kulturgjenstander antas å være den nest største inntektskilden til terrororganisasjonen IS, kun overgått av ulovlig handel med olje og gass.