Meninger

Museumsparadokset: Profesjonell ekspert eller en stemme for alle?

Museumsparadokset: Profesjonell ekspert eller en stemme for alle?


KRONIKK: Samtidig som museene skal satse mer på vitenskap og forskning, har demokratiseringsidealet tatt kulturminneforvaltningen, museene inkludert, med storm. 

Leiar: Nytt design – same blad

Leiar: Nytt design – same blad

Kjære lesar! Museumsnytt har fått ny ham. Og det kjennest godt. Somme spalter er nye, men den redaksjonelle lina er den same. 

Ni samiske tidsbilder

Ni samiske tidsbilder

"Redaksjonsrådet anbefaler" er en fast spalte i Museumsnytt, hvor medlemmene av bladets redaksjonsråd anbefaler bøker for leserne. I siste utgave var det Tone Cecilie Simensen Karlgård som anbefalte boka "Ni samiske tidsbilder", basert på RiddoDuottarMuseats vandreutstilling og dokumentasjonsprosjekt "Mangfold og kultur i Sápmi".

Fanget i annerledeshet

Fanget i annerledeshet

For å skape mer mangfoldige fortellinger, må museene inkludere nye grupper. Men i velmente satsninger på mangfold ligger det en fare for at minoritetspersoner gjøres til fanger av sin egen annerledeshet.

KRONIKK:

Diffuse målsettinger for bruk av sosiale medier

Diffuse målsettinger for bruk av sosiale medier

Spørsmålet om hvorfor museene skal bruke sosiale medier er grunnleggende, og burde diskuteres, mener  Hege Børrud Huseby i denne kommentaren.

Kulturløft utan publikumsvekst

Kulturløft utan publikumsvekst

"Om publikumstal skal vere einaste indikator på suksess, har ein gløymd kvifor vi eigentleg har offentleg støtte til kultur i det heile", seier kronikkforfattar Siri Holmboe Høibo.

Makta sitter i slipset

Makta sitter i slipset

LEDER: Andelen kvinner i norske museumsstyrer er ikke bare lav, den har også sunket de siste årene. Mens 26,1 prosent museumsstyreledere i 2006 var kvinner, var andelen bare 18 prosent i 2009.  

Bruk alle sansene i utstillingen!

Bruk alle sansene i utstillingen!

– Tanker rundt utstillingsdesign i museer.
Mange museer har opplevd økt besøk i året som har gått, og flere har fått søkelyset på seg i forhold til de kravene publikum setter til moderne fritidsaktiviteter.

Gyda og Snøfrid: To paradigmer i norsk kulturhistorie

Gyda og Snøfrid: To paradigmer i norsk kulturhistorie

KRONIKK: Hvem har ikke hørt om Gyda, kvinnen som fikk Harald Hårfagre til å samle riket før han klippet håret? Langt færre har hørt om Snøfrid, samekvinnen som i følge Snorres Heimskringla, giftet seg med en stormforelsket og nyklipt Harald, ble hans store kjærlighet og stammor til den norske kongerekken. 

Ulovlig handel: individuelt ansvar eller organisert smugling

Ulovlig handel: individuelt ansvar eller organisert smugling

KRONIKK: Den 13. og 14. januar arrangerte Kulturrådet seminar om ulovlig handel i forbindelse med Reiselivsmessen på Lillestrøm.  Med stand, bannere og flyers ble reisende gjort oppmerksom på faren for å gjøre seg til lovbryter dersom man kjøper med seg feil suvenir fra ferien i Norge eller andre land.