Meninger

Om museer og privatarkiv

Om museer og privatarkiv

INNLEGG: Det er ikke til å komme unna at det trengs en økt innsats av ressurser fra mange parter for å oppnå mer bevaring av arkiv fra privat sektor, mener Riksarkivar Inga Bolstad.

Folkemusikk mellom stoler

Folkemusikk mellom stoler

INNLEGG: Ole Aastad Bråten har rett i at det er behov for støtteordninger på folkemusikkarkivfeltet, både kulturfaglig og forvaltningspolitisk. Derfor må vi gå i dialog om ansvars- og oppgavefordeling på feltet, skriver Riksarkivaren.
 

Museene er en underbrukt ressurs i bevaring av privatarkiv

Museene er en underbrukt ressurs i bevaring av privatarkiv

KRONIKK: Museene forvalter en tredjedel av den samlede privatarkivbestand i landets  bevaringsinstitusjoner. Likevel bærer ikke Riksarkivets privatarkivstrategi  preg av at museene anses som sentrale samarbeidspartnere, mener  kronikkforfatteren.

Lyden av Norge

Lyden av Norge

KRONIKK: Nei, eg snakkar ikkje om musikken på P4, men om song- og instrumentalskatten
i dei norske folkemusikkarkiva.
 
Museal hugvending

Museal hugvending


KRONIKK: Det siger inn på de fleste at vår holdning til naturen truer menneskets eksistens på kloden. Vi trenger menneskeskapte museumsendringer 

Museumsparadokset: Profesjonell ekspert eller en stemme for alle?

Museumsparadokset: Profesjonell ekspert eller en stemme for alle?


KRONIKK: Samtidig som museene skal satse mer på vitenskap og forskning, har demokratiseringsidealet tatt kulturminneforvaltningen, museene inkludert, med storm. 

Leiar: Nytt design – same blad

Leiar: Nytt design – same blad

Kjære lesar! Museumsnytt har fått ny ham. Og det kjennest godt. Somme spalter er nye, men den redaksjonelle lina er den same. 

Ni samiske tidsbilder

Ni samiske tidsbilder

"Redaksjonsrådet anbefaler" er en fast spalte i Museumsnytt, hvor medlemmene av bladets redaksjonsråd anbefaler bøker for leserne. I siste utgave var det Tone Cecilie Simensen Karlgård som anbefalte boka "Ni samiske tidsbilder", basert på RiddoDuottarMuseats vandreutstilling og dokumentasjonsprosjekt "Mangfold og kultur i Sápmi".

Fanget i annerledeshet

Fanget i annerledeshet

For å skape mer mangfoldige fortellinger, må museene inkludere nye grupper. Men i velmente satsninger på mangfold ligger det en fare for at minoritetspersoner gjøres til fanger av sin egen annerledeshet.

KRONIKK:

Diffuse målsettinger for bruk av sosiale medier

Diffuse målsettinger for bruk av sosiale medier

Spørsmålet om hvorfor museene skal bruke sosiale medier er grunnleggende, og burde diskuteres, mener  Hege Børrud Huseby i denne kommentaren.