Meninger

Ta lyden ut av kulissene

Ta lyden ut av kulissene

Lyd er immateriell kulturarv på sitt beste. Vi opplever verden, tingene og mennesker rundt oss med ørene. Vi husker med ørene. Men hvordan står det egentlig til med lyden i norske museer?

Velkommen til dokumentasjonsdugnad!

Velkommen til dokumentasjonsdugnad!MINNER.NO
: Det nye nettstedet Minner.no skal bli en nasjonal plattform for innsamling av erfaringer, kunnskap og minner.

Jeg har prøvd å forstå...

Jeg har prøvd å forstå...

LEDER: Samisk kulturarv er en del av den norske kulturarven. Som kulturarven til et urfolk er den dessuten ekstra sårbar og har krav på, og behov for, særskilt oppmerksomhet og pleie.

Om museer og privatarkiv

Om museer og privatarkiv

INNLEGG: Det er ikke til å komme unna at det trengs en økt innsats av ressurser fra mange parter for å oppnå mer bevaring av arkiv fra privat sektor, mener Riksarkivar Inga Bolstad.

Folkemusikk mellom stoler

Folkemusikk mellom stoler

INNLEGG: Ole Aastad Bråten har rett i at det er behov for støtteordninger på folkemusikkarkivfeltet, både kulturfaglig og forvaltningspolitisk. Derfor må vi gå i dialog om ansvars- og oppgavefordeling på feltet, skriver Riksarkivaren.
 

Museene er en underbrukt ressurs i bevaring av privatarkiv

Museene er en underbrukt ressurs i bevaring av privatarkiv

KRONIKK: Museene forvalter en tredjedel av den samlede privatarkivbestand i landets  bevaringsinstitusjoner. Likevel bærer ikke Riksarkivets privatarkivstrategi  preg av at museene anses som sentrale samarbeidspartnere, mener  kronikkforfatteren.

Lyden av Norge

Lyden av Norge

KRONIKK: Nei, eg snakkar ikkje om musikken på P4, men om song- og instrumentalskatten
i dei norske folkemusikkarkiva.
 
Museal hugvending

Museal hugvending


KRONIKK: Det siger inn på de fleste at vår holdning til naturen truer menneskets eksistens på kloden. Vi trenger menneskeskapte museumsendringer 

Museumsparadokset: Profesjonell ekspert eller en stemme for alle?

Museumsparadokset: Profesjonell ekspert eller en stemme for alle?


KRONIKK: Samtidig som museene skal satse mer på vitenskap og forskning, har demokratiseringsidealet tatt kulturminneforvaltningen, museene inkludert, med storm. 

Leiar: Nytt design – same blad

Leiar: Nytt design – same blad

Kjære lesar! Museumsnytt har fått ny ham. Og det kjennest godt. Somme spalter er nye, men den redaksjonelle lina er den same.