Nettsider

Hederlig omtale for artikler om "Vi lever på en stjerne"


Under utdelingen av Fagpressens Journalistpris 2013 ble det gitt hederlig omtale til Anne Eriksdatter Bye for temaartikler i Museumsnytt nr 1-2012: " Hva skal vi gjøre når det rakner?".

STERKT MØTE
– Museene kan bli bedre

– Museene kan bli bedre

Hvordan spiller museenes nettsider sammen med deres bruk av sosiale medier? Cecilie Vaagen er rådgiver innen nett og sosiale medier, og har på oppdrag fra Museumsnytt sett nærmere på den digitale plattformen til tre utvalgte museer

Nasjonalmuseets nye nettansikt

Nasjonalmuseets nye nettansikt

Husker du Sol? Turisten fra Vestlandet som hjalp oss med å finne brukerfokuset i den aller første anmeldelsen vår? Sol er tilbake i Oslo, og denne gangen tenker hun seg å ta en tur på selveste Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. 

Arkeologisk overkill

Arkeologisk overkill

Universitetsmuseet har nylig lansert en ny nettløsning for sine arkeologiske samlinger, www.unimus.no/arkeologi. Elegant, innovativt og noe forvirrende, er stikkordene.  

Kulturminnesøk – klar for innflytting

Kulturminnesøk – klar for innflytting

Kulturminnesøk er et friskt initiativ fra Riksantikvaren, men hvor ble det av innholdet? Og hva skal vi egentlig bruke tjenesten til?

Interaktive utfordringer

Interaktive utfordringer

NTNU Vitenskapsmuseet i Trondheim har nylig lansert nytt nettsted. Hvordan benytter de seg av mulighetene for interaksjon og brukerinvolvering?

Å fortelle en historie

Å fortelle en historie

Denne gangen skal vi besøke et sted der storslått natur danner rammen rundt historisk action. Vikingmuseet Lofotr er bygget rundt høvdingsetet Borg og viser levesett og historie fra vikingtiden gjennom forestillinger og aktiviteter. Men hvordan gjenspeiles det på nettstedet? 

Pent, men ikke for alle

Pent, men ikke for alle

Det er vår og løvet spretter, og vi skal til festspillbyen Bergen – nærmere bestemt nettstedet til Kunstmuseene i Bergen.


Mulighetene er mange

Mulighetene er mange

Museum Nord oppsto i 2002, som en konsolidert museumsenhet bestående av 11 tidligere frittstående museer. Hvilke konsekvenser har museumsreformen for museenes nettsteder? ”Skal man overføre organiseringsformen til nett, og hvordan gjøres dette på best mulig måte?”, spør vår anmelder.

På informasjonsjakt

På informasjonsjakt

Norsk Folkemuseum lanserte nye nettsider sommeren 2008, og er førstemann ut i Museumsnytts nye serie med anmeldelser av museumsnettsteder.
Folkemuseets nettsted gir et pent og ryddig førsteinntrykk. Et felt med store, fargerike bilder med god kvalitet inviterer brukeren inn og vekker nysgjerrigheten. Samtidig er det godt med luft på siden, noe som gjør at inntrykket ikke blir overveldende. Nettstedet framstår som oversiktlig og ryddig, uten for mye innhold eller for dyp struktur.