Subkultur på museum

Subkultur på museum

Med den nye utstillingen Cosplayer! – Manga og Menneske utforsker Nationalmuseet i København hva som kan høre til i en fast utstilling på et nasjonalt, kulturhistorisk museum.  

Les mer...

Leiar: Nytt design – same blad

Leiar: Nytt design – same blad

Kjære lesar! Museumsnytt har fått ny ham. Og det kjennest godt. Somme spalter er nye, men den redaksjonelle lina er den same. 

Les mer...

Vi lanserer digitale utgaver

Vi lanserer digitale utgaver

[OPPDATERT:] Museumsnytt og Bok og Bibliotek (begge utgitt av ABM-media as) lanserte tidligere i vår digitale utgaver av tidsskriftene. Dagen etter lanseringen fikk vi beskjed om at Findexa - vår leverandør - var slått konkurs. Det jobbes med å finne en ny løsning.

Les mer...

Hvem ringer du når det er KRISE?

Hvem ringer du når det er KRISE?

– Regionalt samarbeid øker kriseberedskapen i Hordaland 
I kjølvannet av to museumskriser i Bergen i 2013, opprettet Bevaringstjenesten ved Museumssenteret i Hordaland en kriseberedskapsgruppe for hele fylket.

Les mer...

Ni samiske tidsbilder

Ni samiske tidsbilder

"Redaksjonsrådet anbefaler" er en fast spalte i Museumsnytt, hvor medlemmene av bladets redaksjonsråd anbefaler bøker for leserne. I siste utgave var det Tone Cecilie Simensen Karlgård som anbefalte boka "Ni samiske tidsbilder", basert på RiddoDuottarMuseats vandreutstilling og dokumentasjonsprosjekt "Mangfold og kultur i Sápmi".

Les mer...

Fanget i annerledeshet

Fanget i annerledeshet
For å skape mer mangfoldige fortellinger, må museene inkludere nye grupper. Men i velmente satsninger på mangfold ligger det en fare for at minoritetspersoner gjøres til fanger av sin egen annerledeshet.

KRONIKK:

Les mer...

BRITA BRENNA: Med monterperspektiv på tilværelsen

BRITA BRENNA: Med monterperspektiv på tilværelsen

– Når man først har fått et monterperspektiv på tilværelsen så kan man jo se på alt som montre, også det digitale og alle skjermene, sier Brita Brenna, Norges eneste professor i museologi.

Les mer...