BRITA BRENNA: Med monterperspektiv på tilværelsen

BRITA BRENNA: Med monterperspektiv på tilværelsen

– Når man først har fått et monterperspektiv på tilværelsen så kan man jo se på alt som montre, også det digitale og alle skjermene, sier Brita Brenna, Norges eneste professor i museologi.

Les mer...

Fanget i annerledeshet

Fanget i annerledeshet
For å skape mer mangfoldige fortellinger, må museene inkludere nye grupper. Men i velmente satsninger på mangfold ligger det en fare for at minoritetspersoner gjøres til fanger av sin egen annerledeshet.

KRONIKK:

Les mer...

Å skape magiske historier

Å skape magiske historier

Leserinnlegg:
En vellykket utstilling blir til i møte mellom fag, formidling- og kommunikasjonskompetanse.


Les mer...

Førebudd på kutt frå staten

Førebudd på kutt frå staten

Frykt for statleg budsjettkutt til museumssektoren, sette preg på opninga av landsmøtet i Norges Museumsforbund. – Vi må vera førebudde på reduksjon i statleg støtte i åra som kjem, til forbundet og til kulturfeltet elles, sa avtroppande styreleiar, Jan Hoff Jørgensen.


Les mer...

Etikk, takk

Etikk, takk

Etikk var tema under årets landsmøte i Museumsforbundet i Bergen. På eit av fagseminara vart det stilt spørsmål om private pengegåver aukar fridomen for musea.

Les mer...

– Ikke bare å lene seg tilbake

– Ikke bare å lene seg tilbake

I følge daglig leder Torgrim Nordeidet i designbyrået Sixsides er det ingen grunn til å frykte at man mister kontrollen på utstillinga ved å sette det ut på totalentreprise.

Les mer...

Å gjøre sjøl eller sette bort?

Å gjøre sjøl eller sette bort?

Mange museer gjør som Vegmuseet: De setter bort utstillingsproduksjon i totalentreprise, fordi de mangler kompetanse og/eller ressurser til å lage større, multimediale utstillinger selv.

Les mer...