Nasjonalt jubileum avspist med fire statlige millioner

Nasjonalt jubileum avspist med fire statlige millioner

Trondheims ordfører Rita Ottervik er skuffet over regjeringens bevilgning til det nasjonale samiske hundreårsjubileet Tråante 2017. Hun er dessuten rystet over at avklaringen kommer så seint.

Les mer...

Annonse:
ANNONSE VIRKE Nettverk for museumAnnonse:
NextSignal (annonse)

Ønsker ny samisk utstilling

Ønsker ny samisk utstilling

– Når krybben er tom spiser hestene opp jesusbarnet, som bestemora mi pleide å si… 

 

Les mer...

Fortsatt ingen støtte til Bååstede

Fortsatt ingen støtte til Bååstede

Det er behov for 37 millioner kroner for å få gjennomført tilbakeføringsprosjektet Bååstede. Med unntak av mindre prosjektmidler fra Kulturrådet har staten så langt ikke bidratt.

Les mer...

Jeg har prøvd å forstå...

Jeg har prøvd å forstå...

LEDER: Samisk kulturarv er en del av den norske kulturarven. Som kulturarven til et urfolk er den dessuten ekstra sårbar og har krav på, og behov for, særskilt oppmerksomhet og pleie.

Les mer...

Om museer og privatarkiv

Om museer og privatarkiv

INNLEGG: Det er ikke til å komme unna at det trengs en økt innsats av ressurser fra mange parter for å oppnå mer bevaring av arkiv fra privat sektor, mener Riksarkivar Inga Bolstad.

Les mer...

Haltende samfunnshukommelse

Haltende samfunnshukommelse

Til tross for et uttalt behov fra både arkiv- og museumssektoren er det lite som tyder på noen gjenopprettelse av en støtteordning for privatarkiv.

Les mer...

Folkemusikk mellom stoler

Folkemusikk mellom stoler

INNLEGG: Ole Aastad Bråten har rett i at det er behov for støtteordninger på folkemusikkarkivfeltet, både kulturfaglig og forvaltningspolitisk. Derfor må vi gå i dialog om ansvars- og oppgavefordeling på feltet, skriver Riksarkivaren.
 

Les mer...