Om museer og privatarkiv

Om museer og privatarkiv

INNLEGG: Det er ikke til å komme unna at det trengs en økt innsats av ressurser fra mange parter for å oppnå mer bevaring av arkiv fra privat sektor, mener Riksarkivar Inga Bolstad.

Les mer...

Haltende samfunnshukommelse

Haltende samfunnshukommelse

Til tross for et uttalt behov fra både arkiv- og museumssektoren er det lite som tyder på noen gjenopprettelse av en støtteordning for privatarkiv.

Les mer...

Folkemusikk mellom stoler

Folkemusikk mellom stoler

INNLEGG: Ole Aastad Bråten har rett i at det er behov for støtteordninger på folkemusikkarkivfeltet, både kulturfaglig og forvaltningspolitisk. Derfor må vi gå i dialog om ansvars- og oppgavefordeling på feltet, skriver Riksarkivaren.
 

Les mer...

Museene er en underbrukt ressurs i bevaring av privatarkiv

Museene er en underbrukt ressurs i bevaring av privatarkiv

KRONIKK: Museene forvalter en tredjedel av den samlede privatarkivbestand i landets  bevaringsinstitusjoner. Likevel bærer ikke Riksarkivets privatarkivstrategi  preg av at museene anses som sentrale samarbeidspartnere, mener  kronikkforfatteren.

Les mer...

Lyden av Norge

Lyden av Norge
KRONIKK: Nei, eg snakkar ikkje om musikken på P4, men om song- og instrumentalskatten
i dei norske folkemusikkarkiva.
 
Les mer...

Kampen om friluftsmuseet

Kampen om friluftsmuseet

Høsten 2015 besluttet et enstemmig styre i Drammens museum at Friluftsmuseet på Spiralen i Bragernesåsen skulle legges ned. Innbyggere, politikere og fagpersoner protesterte og fikk satt vedtaket på vent.

Les mer...

Tilbygg kaster glans over Weidemann

Tilbygg kaster glans over Weidemann


ANMELDT: Et nytt tilbygg tegnet av Snøhetta og utsmykket av Bård Breivik, skaper rom for en ny Weidemann-sal ved Lillehammer Kunstmuseum. Samtidig gjenskaper museet en utstilling fra 1961 for å sette salen og samlingen av Weidemann i perspektiv.

Les mer...