Vi lanserer digitale utgaver

Vi lanserer digitale utgaver

Museumsnytt og Bok og Bibliotek (begge utgitt av ABM-media as) har i disse dager gleden av å lansere digitale utgaver av tidsskriftene. Nyeste utgave, pluss arkiv tilbake til 2008, vil i en prøveperiode være gratis tilgjengelig på nettet.

Les mer...

Hvem ringer du når det er KRISE?

Hvem ringer du når det er KRISE?

– Regionalt samarbeid øker kriseberedskapen i Hordaland 
I kjølvannet av to museumskriser i Bergen i 2013, opprettet Bevaringstjenesten ved Museumssenteret i Hordaland en kriseberedskapsgruppe for hele fylket.

Les mer...

Ni samiske tidsbilder

Ni samiske tidsbilder

"Redaksjonsrådet anbefaler" er en fast spalte i Museumsnytt, hvor medlemmene av bladets redaksjonsråd anbefaler bøker for leserne. I siste utgave var det Tone Cecilie Simensen Karlgård som anbefalte boka "Ni samiske tidsbilder", basert på RiddoDuottarMuseats vandreutstilling og dokumentasjonsprosjekt "Mangfold og kultur i Sápmi".

Les mer...

Fanget i annerledeshet

Fanget i annerledeshet
For å skape mer mangfoldige fortellinger, må museene inkludere nye grupper. Men i velmente satsninger på mangfold ligger det en fare for at minoritetspersoner gjøres til fanger av sin egen annerledeshet.

KRONIKK:

Les mer...

BRITA BRENNA: Med monterperspektiv på tilværelsen

BRITA BRENNA: Med monterperspektiv på tilværelsen

– Når man først har fått et monterperspektiv på tilværelsen så kan man jo se på alt som montre, også det digitale og alle skjermene, sier Brita Brenna, Norges eneste professor i museologi.

Les mer...

Å skape magiske historier

Å skape magiske historier

Leserinnlegg:
En vellykket utstilling blir til i møte mellom fag, formidling- og kommunikasjonskompetanse.


Les mer...

Førebudd på kutt frå staten

Førebudd på kutt frå staten

Frykt for statleg budsjettkutt til museumssektoren, sette preg på opninga av landsmøtet i Norges Museumsforbund. – Vi må vera førebudde på reduksjon i statleg støtte i åra som kjem, til forbundet og til kulturfeltet elles, sa avtroppande styreleiar, Jan Hoff Jørgensen.


Les mer...